Konsultavimas ir analizė

Teikiame konsultavimo ir analizės paslaugas, rengiant naujus projektus (start-up), jų finansavimo schemas seniai veikiančioms įmonėms iki pirminio viešojo jų akcijų siūlymo visuomenei (PVS, (angl.: IPO)) bei nacionaliniams ir tarptautiniams viešosios ir privačios partnerystės (VPP, (angl.: PPP)) bei privataus finansavimo iniciatyvos (PFI, (angl.: PFI)) projektams.

  • Rengiame Due Diligence analizes ir rinkos studijas, būtinas apsisprendžiant dėl naujų projektų. Nustatome finansinius įmonių poreikius bei pasiūlome galimus sprendimus perkant, parduodant ar prijungiant (suliejant) įmones (Mergers- & Acquisitions).
  • Parengiame marketingo strategijas (jei reikia, paruošiame būtiną reklaminę medžiagą), investicijų memorandumus ir investicijų pasiūlymus, pritraukiant potencialius (aktyvius arba pasyvius) investuotojus (žr. prezentaciją)
  • Nustatome optimaliausias investicijų finansines struktūras, skirtas nacionalinei ir tarptautinei aplinkai.
  • Atsižvelgdami į vietines, nacionalines ir tarptautines sąlygas, nustatome tinkamiausias bendrovės teisines ir mokestines formas.
  • Siūlome detalias mikroanalizę ir makroanalizę, padedančias įvertinti aplinkos sąlygas ir rinką.
  • Vedame derybas su vietinės ir nacionalinės valdžios tarnybomis bei ES institucijomis dėl nematerialios ir materialios paramos (pvz., nacionalinio intereso projektai), aiškindamiesi galimybes gauti lengvatines paskolas, informaciją dėl eksporto kompensacijų ir garantijų, informaciją apie atleidimą nuo mokesčių mokėjimo (pvz., PVM) bei galimybes gauti kitų valstybės dotacijų (anksčiau mums yra pavykę sutaupyti net iki 60 % investicinių sąnaudų!).
  • Nustatome galimą mokesčių optimizavimo potencialą ir tai realizuojame (pvz., per steigiamos įmonės teisinę formą ar struktūrą, žr. aukščiau).
  • Siūlome turimų personalo resursų analizę ir jų plėtros galimybes (ugdymo esamose mokyklose ir universitetuose, dirbančių gyventojų amžiaus struktūros, darbo rinkos, galimo specialistų trūkumo ir kt. aspektais).
@