Jūsų projekto/įmonės pristatymas investuotojams

Mes pristatome ir reklamuojame savo klientų projektus ir įmones potencialiems aktyviems bei pasyviems investuotojams arba bendros įmonės steigėjų ieškantiems partneriams.

Darbą suskirstome etapais:

  • Ieškome potencialių investuotojų Europoje ir kituose kontinentuose.
  • Užmezgame kontaktus su investuotojais, siunčiame jiems reklaminę medžiagą; vėliau galime pateikti mūsų atliktų Due-Dilegence analizių rezultatus.
  • Pravedame dvišales derybas su svarbiausiais potencialiais investuotojais.
  • Renkame galimus pasiūlymus, ketinimų protokolus (LOI) ir pirminius vertinimus. Skelbiame aukcionus arba viešuosius konkursus ES šalyse (pagal poreikį).
  • Vykdome potencialių investuotojų, atranką, pristatome juos užsakovui, o su geriausius pasiūlymus pateikusiais pretendentais tariamės dėl Due Diligence vertinimų atlikimo (tuo tikslu kartu su vietiniais juridiniais ir buhalteriniais resursais parengiame būtinos dokumentacijos rinkinius).
  • Planuojame, organizuojame ir vykdome Due Diligence vertinimus.
  • Gavę įpareigojančius pasiūlymus, juos nagrinėjame, analizuojame ir atrenkame geriausius.
  • Teikiame pagalbą, rengiant pirkimo sutarčių ir kitų reikalingų dokumentų projektus (papildomai konsultuoja vietiniai teisininkai).

Visuose veiklos etapuose palaikome tamprų abipusio pasitikėjimo ryšį su savo sutarties partneriais.

@