Veiklos barai mūsų šalyje ir užsienyje

Veiklos barai mūsų šalyje ir užsienyje

Daugiau kaip šimtą metų buvome savo regiono nekilnojamojo turto rinkos lyderiu

(sklypai > plėtra > statyba > nuoma > Lease-Back > administravimas).

Tačiau per paskutinius dvidešimt metų, veikiant globalizacijai, labai greitai išsiplėtė veiklos sritys, peržengdamos regiono ribas.

Rūpindamiesi Jumis, šiandien siūlome:

@