Erfolge und Qualität

Mūsų pasiekimai

Per paskutiniuosius dvejus metus (2006 m. duomenys) savo šalyje ir užsienyje mes realizavome daugiau nei 300 projektų, kurių bendra vertė – daugiau nei 7 milijardai Šveicarijos frankų. Vykdydami šiuos projektus, mes apžiūrėjome, išmatavome ir patikrinome daugiau nei 1000000 m². Išanalizavome daugiau nei 5000 nuomos sutarčių ir įvertinome būsimas ilgalaikes pajamas. Nustatyta rinkos vertė svyruoja nuo 0,3 iki 350 mln. Šveicarijos frankų.

Vykdant kokybės stebėjimą, mūsų nustatyta rinkos vertė (1999-2006 m. duomenys) praėjusiais finansiniais metais nuo vėliau realiai pasiektos pardavimo kainos (be teisminio precedento) nukrypo tik 0,3 % – 6 %. Iki šiol Finansų tarnybos nėra atmetusi nė vienos mūsų atliktos ekspertizės.

Mes esame viena iš pirmaujančių ekspertizės bendrovių ir konsultuojame privačius asmenis, laisvai samdomus darbuotojus, vidutinio dydžio įmones, koncernus, įtrauktus į Vokietijos įmonių akcijų kainų indekso DAX sąrašą, institucinius investuotojus, bankus, taupomąsias kasas, pripažintas audito bendroves ir advokatų sąjungas bei daugelio Europos valstybių vyriausybes.

Visų vertinimų duomenys yra naudojami konfidencialiai. To paties principo mes laikomės skelbdami rekomendacijų sąrašus. Tačiau gavę specialų paklausimą, galėsime Jums nurodyti adresus tų klientų, kurie yra davę savo sutikimą.

@